ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
รับสมัคร Online
ชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นอนุบาล 1
เปิดระบบรับสมัคร Online
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน – วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
<< ระบบรับสมัคร Online ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567>>
เปิดระบบรับสมัคร Online
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
<< ระบบรับสมัคร Online ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567>>
ระเบียบรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2567
ระเบียบรับสมัคร อนุบาล 1 ปี 2567

Sci E-Sport League Valorant

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Sci E-Sport League Valorant ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวญาณินท์ มณีเนตร นางสาวธีร์จุฑา ชัยวัฒนกุลวานิช นางสาวดลพร ปิ่นทางพันธ์ นางสาวปภาดา ดำคง นางสาวญาณิศา งานกรณาธิการ นางสาวปัทมวัลย์ ภูวมโนนาถ ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน...

Congratulations!

Congratulations โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 การขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – นางสาวธนพร บุญพันธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท การขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft...

LEGO ROBOT RACING CAR 2023

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอิงฟ้า ซุ่นทรัพย์ เข้าร่วมการแข่งขัน LEGO ROBOT RACING CAR 2023 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ

Clip VDO School
Clip VDO Kindergarten

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

      วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบการแสดงร่ายรำในบทเพลงบุญสารทเดือนสิบ จากตัวแทนคณะครู และนักเรียน เกี่ยวกับประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว…       นอกจากนั้นตัวแทนครู และนักเรียนได้นำปิ่นโตไปทำบุญตักบาตร ณ วัดมงคลเทพาราม (วัดปากน้ำ)หาดใหญ่… <<  See  more…  >>

ร้อยดวงใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

ร้อยดวงใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี และคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงละครจากตัวนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน << ...

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ชั้นป.6 ค่ายยุวกาชาด ช่วงชั้นที่ 2

#กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ชั้นป.6 #ค่ายยุวกาชาด ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาด หลังจากเสร็จพิธีเปิดค่ายเหล่ายุวกาชาดทุกคนได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติจากคณะครูวิทยากร โดยในวันแรก...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

    วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 32 คน จากจำนวน 52 คน มีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นวิทยากรให้การอบรมในเรื่องการเป็นคริสตชนที่ดี โดยการปฏิบัติศาสนกิจ สวดภาวนา การเป็นตัวอย่างที่ดี การออกจาก Comfort Zone...

Sci E-Sport League Valorant

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Sci E-Sport League Valorant ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวญาณินท์ มณีเนตร นางสาวธีร์จุฑา ชัยวัฒนกุลวานิช นางสาวดลพร ปิ่นทางพันธ์ นางสาวปภาดา ดำคง นางสาวญาณิศา งานกรณาธิการ นางสาวปัทมวัลย์ ภูวมโนนาถ ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน...

Congratulations!

Congratulations โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 การขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – นางสาวธนพร บุญพันธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท การขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft...

LEGO ROBOT RACING CAR 2023

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอิงฟ้า ซุ่นทรัพย์ เข้าร่วมการแข่งขัน LEGO ROBOT RACING CAR 2023 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ

Thailand Youth Robot Competition(TYRC) 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรษิกา อุไรรัตน์ ได้รับถ้วยรางวัล SILVER PRIZE in Kinder : Road Challenge จากการแข่งขัน Thailand Youth Robot Competition(TYRC) 2023 ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ