ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
รับสมัคร Online
ชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นอนุบาล 1
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
นักเรียนที่สอบผ่านสัมภาษณ์
มอบตัววันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
นักเรียนประจำ ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัว
นักเรียนไป-กลับ ผู้ปกครองเซ็นต์เอกสารมอบตัว
(ไม่ต้องนำนักเรียนมา)
<< ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านสัมภาษณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567>>
วันสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 3 – วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
ภาคบ่าย เวลา 14.30 น. – 16.30 น.
บิดามารดา พร้อมกับเด็ก เข้ารับการสัมภาษณ์
ตามวัน-เวลา ที่โรงเรียนกำหนดในบัตรประจำตัวผู้สมัคร
โดยจะเข้ารับการสัมภาษณ์ตามบัตรคิว
<< ติดตามข่าวสารได้ที่ www.thida.ac.th >> 
ระเบียบรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2567
ระเบียบรับสมัคร อนุบาล 1 ปี 2567

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกุลริศา จันทร์ขจร

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ....

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชฎาพรรณ ผันยืนยง

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชฎาพรรณ ผันยืนยง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1 (2 เหรียญทอง ) สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 9 -10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันเทควันโด ระดับ ยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงปัณณภัสร์ อัครวรรณศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สังกัดทีม Boy Taekwondo Gym รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ประเภท ต่อสู้ รุ่น G ระดับมือใหม่พิเศษ จากการแข่งขันเทควันโด ระดับ ยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023...

Clip VDO School
Clip VDO Kindergarten

🎃🦇👻Halloween Day👻🦇🎃

    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Halloween Day โดยพี่ๆ คณะกรรมการนักเรียน จากนั้นซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน คณะครูและนักเรียนโปรแกรม IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดเล่นเกมส์ต่างๆ ให้แก่น้องๆ ระดับชั้นอนุบาลเกี่ยวกับ Halloween Day โดยซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย...

ยินดีต้อนรับครูและซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะครูและซิสเตอร์ คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้เยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด ฝั่งอนุบาล และฝั่งประถม-มัธยม <<  See more..  >>

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกุลริศา จันทร์ขจร

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ....

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันเทควันโด ระดับ ยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงปัณณภัสร์ อัครวรรณศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สังกัดทีม Boy Taekwondo Gym รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ประเภท ต่อสู้ รุ่น G ระดับมือใหม่พิเศษ จากการแข่งขันเทควันโด ระดับ ยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023...

ยินดีต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา …

หลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอาซิลีอุมแล้วนั้น มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัครธิการิณีของคณะ ได้พบปะกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ

ขอแสดงความยินดี! การแข่งขัน SuratThani open 2023

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน SuratThani open 2023 ได้รับรางวัลดังนี้ เด็กหญิง ชฎาพรรณ ผันยืนยง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ คลาส B รุ่นอายุ 9-10ปี น้ำหนัก 25-28 กก. เด็กหญิง กุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง...

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอาซิลีอุม

เสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกและตัวแทนครู

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ