สัญลักษณ์โรงเรียนธิดานุเคราะห์

 

รูปโล่ห์ หมายถึง ความเชื่อ

 

“Knowledge And Virtue”

ความรู้ที่นักเรียนได้รับ และคุณธรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

 

สมอเรือ หมายถึง ความหวัง

 

ดอกซ่อนกลิ่น หมายถึง ความบริสุทธิ์

 

ดอกกุหลาบ หมายถึง ความรัก ความเมตตา

 

ดาวที่ส่องประกาย หมายถึง ความสว่างที่ส่องทางชีวิตให้ก้าวหน้า