ดวงดาวแห่งมิตรภาพ ดวงดาวแห่งความเชื่อ

  • By admin
  • January 6, 2023
  • 0
  • 367 Views

ดวงดาวแห่งมิตรภาพ ดวงดาวแห่งความเชื่อ

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ในหัวข้อ “ดวงดาวแห่งมิตรภาพ” และ ”ดวงดาวแห่งความเชื่อ” เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม จุดเทียนและถวายสัญลักษณ์ดาว โดยตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกันขับร้องเพลง “เชิญเสด็จพระมหาไถ่” เพลง “ค่ำคืนนี้” และได้รับฟังโอวาทดีๆ จากซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ในระดับมัธยมศึกษา และซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ในระดับประถมศึกษา จากนั้นเป็นการร้องเพลงและเต้นส่งความสุขจากตัวแทนแต่ละห้อง   See more >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *