🎃🦇👻Halloween Day👻🦇🎃

  • By admin
  • October 31, 2023

    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Halloween Day โดยพี่ๆ คณะกรรมการนักเรียน จากนั้นซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน คณะครูและนักเรียนโปรแกรม IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดเล่นเกมส์ต่างๆ ให้แก่น้องๆ ระดับชั้นอนุบาลเกี่ยวกับ Halloween Day โดยซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย...

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะครูและซิสเตอร์ คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้เยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด ฝั่งอนุบาล และฝั่งประถม-มัธยม <<  See more..  >>

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชฎาพรรณ ผันยืนยง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1 (2 เหรียญทอง ) สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 9 -10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา...

หลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอาซิลีอุมแล้วนั้น มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัครธิการิณีของคณะ ได้พบปะกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ

เสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกและตัวแทนครู

      วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบการแสดงร่ายรำในบทเพลงบุญสารทเดือนสิบ

ร้อยดวงใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี และคณะซิสเตอร์

#กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ชั้นป.6 #ค่ายยุวกาชาด ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์

    วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6