ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กหญิงญดา ชวัจน์ปันเจริญ เด็กหญิงพิชชา แก้วสุกใส เด็กหญิงณิชาภัสส์ ทองทา เด็กหญิงนลินทิพย์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ เด็กหญิงรินรดา ธนภิรมณ์ เด็กหญิง ณฐาดา มุ่งวัฒนสมบัติ เด็กหญิงพิชญาวี บุญเลิศ เด็กหญิงชาคริยา นภาพงษ์...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ สามารถคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขัน The 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

สาระศิลปะ

  • By admin
  • March 1, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 (ภาคใต้ ) วันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จังหวัดพัทลุง สาระศิลปะ – การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวฉันทัสมาพร หมู่สิกะเภรี –...