ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ....

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชฎาพรรณ ผันยืนยง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1 (2 เหรียญทอง ) สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 9 -10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา...

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงปัณณภัสร์ อัครวรรณศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สังกัดทีม Boy Taekwondo Gym รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ประเภท ต่อสู้ รุ่น G ระดับมือใหม่พิเศษ จากการแข่งขันเทควันโด ระดับ ยุวชน เยาวชน รายการ TSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023...

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน SuratThani open 2023 ได้รับรางวัลดังนี้ เด็กหญิง ชฎาพรรณ ผันยืนยง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ คลาส B รุ่นอายุ 9-10ปี น้ำหนัก 25-28 กก. เด็กหญิง กุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง...

Congratulations!

  • By admin
  • August 25, 2023

Congratulations โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด

LEGO ROBOT RACING CAR 2023

  • By admin
  • August 25, 2023

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอิงฟ้า ซุ่นทรัพย์ เข้าร่วมการแข่งขัน LEGO ROBOT RACING CAR 2023 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรษิกา อุไรรัตน์ ได้รับถ้วยรางวัล SILVER PRIZE in Kinder : Road Challenge จากการแข่งขัน Thailand Youth Robot Competition(TYRC) 2023 ครูผู้ฝึก ผู้ดูแล ครูเทียนชัย สังขพันธ์ ครูสุดารัตน์ ชูทิพย์ ครูโมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ

Robot Challenge 2023.BEIJING

  • By admin
  • August 25, 2023

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงศิริดาวัลย์ พรหมเชื้อ ได้รับรางวัล Seconded Prize Remote Air Race-Senior จากการแข่งขัน Robot Challenge 2023.BEIJING ณ กรุงปังกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล 3rd Runner-UP iBEAM Line Tracing...

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันInternational Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล Excellent Prize in Soccer เด็กหญิงอัญณอิศ กชพรรณ การ์เซีย เด็กหญิงธารณา รัตนมณี เด็กหญิงอิงฟ้า ซุ่นทรัพย์...