ขอแสดงความยินดี! การแข่งขัน SuratThani open 2023

  • By admin
  • October 5, 2023
  • 0
  • 131 Views
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน SuratThani open 2023 ได้รับรางวัลดังนี้
🥇🥇 เด็กหญิง ชฎาพรรณ ผันยืนยง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ คลาส B รุ่นอายุ 9-10ปี น้ำหนัก 25-28 กก.
🥇🥇 เด็กหญิง กุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ คลาส B รุ่นอายุ 9-10 ปี น้ำหนัก 23-25 กก.
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *