กิจกรรมบายเนียร์ “ด้วยรักและผูกพัน SME TN#2”

  • By admin
  • June 6, 2023
  • 0
  • 464 Views

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนSME TN#2-8 จัดกิจกรรมบายเนียร์ “ด้วยรักและผูกพัน SME TN#2” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเลารา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เช่น การขับร้องบทเพลง การแสดงละครสั้นๆของนักเรียนSME TN รุ่นที่ 3-8 และร่วมกันส่งกำลังใจและความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับรุ่นพี่ SME TN #2 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อให้ประสบกับความสุขความยินดีและพร้อมที่จะเจริญเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมให้ข้อคิด ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอวนไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง SME TN #2-8 อิ่มท้องด้วยอาหารหลากหลาย มากมายด้วยมิตรภาพ

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *