กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

  • By admin
  • June 12, 2023
  • 0
  • 341 Views
      วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบ คือรอบแรกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอบสองเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยมีซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทดีๆ ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น บรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน
      จากนั้นช่วงบ่ายตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน ได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนวัดคลองแห โรงเรียนบ้านท่าไทร และโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *