ยินดีต้อนรับครูและซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์

  • By admin
  • October 26, 2023
  • 0
  • 158 Views

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับคณะครูและซิสเตอร์ คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้เยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด ฝั่งอนุบาล และฝั่งประถม-มัธยม

<<  See more..  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *