นักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่

  • By admin
  • March 7, 2023
  • 0
  • 278 Views

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนนักเรียน ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์สุพีเรีย ทองอยู่ กิจสกุล จบวาระการเป็นอธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และแสดงความยินดีที่ท่านเข้ารับตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย

<<  See  more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *