คลิกร่วมทอดผ้าป่าออนไลน์ สมทบทุนสร้างองค์แม่พระนิรมลทิน และอาคารเรียน 60 ปี