ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยการกด like ที่ facebook