ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ “ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” และ “ประหยัดพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน”

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ “สะพานสู่ภาษาจีน – ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ หลิมศิโรรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

Clip VDO School
Clip VDO Kindergarten

กิจกรรมบายเนียร์ “ด้วยรักและผูกพัน SME TN#2”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนSME TN#2-8 จัดกิจกรรมบายเนียร์ “ด้วยรักและผูกพัน SME TN#2” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเลารา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เช่น การขับร้องบทเพลง การแสดงละครสั้นๆของนักเรียนSME TN รุ่นที่ 3-8 และร่วมกันส่งกำลังใจและความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับรุ่นพี่ SME TN #2 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อให้ประสบกับความสุขความยินดีและพร้อมที่จะเจริญเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป...

กิจกรรมวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

       โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี        โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ประธานถวายพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยธูปเทียนแพร อ่านบทอาศิรวาท วจนพิธีกรรม...

กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี

       โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน        วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีค่านิยมที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน สามารถนำหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติจริงได้ เกิดความตระหนักตลอดจนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ รู้หน้าที่...

หาเสียงกรรมการนักเรียน 2566

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 <<  See  more…  >>

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองสู่ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 <<  See more… >>

กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์

    วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบข้อคิดดีๆ แก่นักเรียน และปิดท้ายด้วยคุณพ่อประพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน และประพรมน้ำเสกห้องเรียนและอาคารเรียนด้วย...

ตรีวารเตรียมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ วันที่2

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นวันที่สอง ในหัวข้อ พระนางมารีย์ “สตรีแห่งชีวิตประจำวัน ” ข้อตั้งใจในวันนี้ “ให้เราเป็นเชื้อแป้งที่ดีในโรงเรียนของเรา” <<  See  more…  >>

ตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ วันที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นวันแรก เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์ ในหัวข้อ พระนางมารีย์ “สตรีแห่งขนมปัง ” โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรม โอวาทดี ๆ จากซิสเตอร์ ร่วมขับร้องบทเพลงมหามารีย์ และ ข้อตั้งใจในวันนี้ “ให้เราเป็นเชื้อแป้งที่ดีในครอบครัวของเรา” <<  See more…  >>