กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

adminMarch 2, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

adminFebruary 20, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ซึ้งใจด้วยรัก….อำลานักเรียนระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561

adminFebruary 20, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

adminFebruary 20, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรม Rally วิชาการ (เฉลิมฉลองดอนบอสโก)

adminFebruary 7, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เฉลิมฉลองดอนบอสโก

adminFebruary 7, 2019