Uncategorized

ตัวอย่าง Url การเรียนการสอน Online ศึกษาเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียน

adminApril 12, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

adminFebruary 19, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

adminFebruary 18, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

adminFebruary 18, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

adminFebruary 11, 2020