กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

การแข่งขันนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

adminAugust 29, 2019
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

adminAugust 29, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Sprit of Thida… Run for life …วิ่งเพื่อให้ชีวิต…

adminAugust 28, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…”

adminAugust 16, 2019
กิจกรรมอนุบาล

Happiness with science

adminAugust 14, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่ 12 ส.ค 2562

adminAugust 14, 2019