กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรม Rally วิชาการ (เฉลิมฉลองดอนบอสโก)

adminFebruary 7, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เฉลิมฉลองดอนบอสโก

adminFebruary 7, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

adminJanuary 30, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์ มอ.

adminJanuary 25, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มอ.

adminJanuary 25, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Congratulations!

adminJanuary 25, 2019

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL