คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดีกับ…

adminDecember 22, 2021
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี….

adminDecember 16, 2021
Uncategorized

ประกาศห้องสอบ นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

adminDecember 14, 2021
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19

adminDecember 7, 2021
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด

adminDecember 2, 2021
Uncategorized

กิจกรรมหมู่บ้าน ปีการศึกษา 2564

adminNovember 9, 2021