กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เฉลิมฉลองดอนบอสโก

adminFebruary 7, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

adminJanuary 30, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์ มอ.

adminJanuary 25, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มอ.

adminJanuary 25, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Congratulations!

adminJanuary 25, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

adminJanuary 22, 2019