กิจกรรมอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

adminMarch 11, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมจิตอาสา SME ธิดา#2

adminMarch 5, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ASEAN IEP Camp

adminMarch 5, 2019
กิจกรรมอนุบาล

“ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” #1

adminMarch 5, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายยุวธรรมทูต…”เพื่อนช่วยเพื่อน”

adminMarch 5, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

SSYV “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี”

adminMarch 5, 2019

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL