กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ด้วยรัก คิดถึง และห่วงใย….อำลานักเรียนระดับชั้นม.6

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เฉลิมฉลองดอนบอสโก

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

adminJanuary 28, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ตรีวารฉลองพ่อบอสโก

adminJanuary 28, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

adminJanuary 22, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง

adminJanuary 22, 2020