กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

adminFebruary 18, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ด้วยรัก คิดถึง และห่วงใย….อำลานักเรียนระดับชั้นม.6

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เฉลิมฉลองดอนบอสโก

adminFebruary 11, 2020