ฉลอง 60 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และเปิดอาคารเรียนนิรมลทิน 30 มกราคม 2558

ฉลอง 60 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และเปิดอาคารเรียนนิรมลทิน
30 มกราคม 2558


See more…
[01]  [02]  [03]

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL