ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 ประเภทโรงเรียน

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9  ประเภทโรงเรียน
ปีพุทธศักราช 2557
ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
จัดโดย … สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด