โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2549

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL