นายปองพล อดิเรกสาร ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยียมชมโรงเรียน

นายปองพล อดิเรกสาร

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยียมชมโรงเรียน
8 ตุลาคม 2546