นายปองพล อดิเรกสาร ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยียมชมโรงเรียน

นายปองพล อดิเรกสาร

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยียมชมโรงเรียน
8 ตุลาคม 2546

  

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL