ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนธิดานุเคราะห์

สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปโล่ หมายถึง ตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอก ถึงเอกลักษณ์ของนักเรียน

Knowledge and Virtue หมายถึง ความรู้ที่นักเรียนได้รับ และคุณธรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

สมอเรือ

สมองเรือ หมายถึง ความหวัง

ดอกซ่อนกลิ่น

ดอกซ่อนกลิ่น หมายถึง ความบริสุทธิ์

ดอกกุหลาบ

ดอกกุหลาบ หมายถึง ความรัก ความเมตตา

ดาวที่ส่องประกาย

ดาวที่ส่องแสง หมายถึง ความสว่างที่ส่องทางชีวิตให้ก้าวหน้า

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL