• ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (Hkimo) Heat Round 2020 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับรางวัลดังนี้...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิ์โรจนกุล ได้รับรางววัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 <<  See more…  >>

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขัน Vocab King เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มอบเงินรางวัลให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 <<  See more…  >>

 • ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 -นักเรียนสายวิทย์ จำนวน 86 คน -นักเรียนสายศิลป์ จำนวน 51 คน – สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน 131 คน...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดี… กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ – เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วันที่ 19...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี…กับ เด็กหญิงปทิตตา สิทธิวรากุล เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ เด็กหญิงปวริศา อินทมะโน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 สิงหาคม...

 • Congratulations!

  Congratulations!

 • 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก

  ขอแสดงความยินดี …. โครงการ SME ธิดา-แสงทอง สุดยอดแห่งความสามารถ ## 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับ… – เด็กหญิงธนพร นภาดลกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และได้รับรางวัลเหรียญทอง MATH-ENG CONTEST (MEC) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร –...