• Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

 • 2021 WMI Thailand Preliminary Round

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และเด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน 2021 WMI Thailand Preliminary Round เมื่อวันจันทร์ 27 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th TMC – Thailand Mathematics Contest) เมื่อวันที่ 21...

 • การประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

  วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 )โดยมีนักเรียนผู้รับการประเมินคือ เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่...

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดบันทึก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ...

 • ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบ ( e-Learning ) ในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100% << ...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นางสาว เปมิกา ณ ระนอง เด็กหญิง อริสรา รุ่งเรือง รางวัลเหรียญเงิน นางสาว พาขวัญ บุญประกายแก้ว

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วัทนนันทน์ วสุพลเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

 • นักเรียนชั้นม.6 สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

  ขอแสดงความยินดี…กับนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 21 ดังนี้ รางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กหญิง ฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิง ณัชชา นันทสาโร เด็กหญิง ฐิตารัตน์ จิรายุสวิบูรณ์ เด็กหญิง ธนพร...