• ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม SME ธิดา-แสงทอง ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ BIG BAY BEI Heat Round 2022 ดำเนินการโดย...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 โปรแกรม IEP ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ <<  See More… ...

 • ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล

  ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล – ได้รับรางวัล Silver Award จากการแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat Round 2021-2022 – ได้รับรางวัล...

 • ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล

  ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล ได้รับรางวัล Bronze Award จากการสอบแข่งขัน Eurasian Spelling Bee Lexical Skills Competition 2021

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โปรแกรม SME ธิดา-แสงทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award Individual Rond ประเภทบุคคล รุ่น Intermediate จากการแข่งขัน...

 • ขอแสดงความยินดีกับ…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 โปรแกรม IEP (Intensive English Program) เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติ (Silver medal) วิชาวิทยาศาสตร์ จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ....

 • ขอแสดงความยินดี….

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพีรดา เจริญฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50...

 • โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19

  โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 2....

 • พิธีมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และชมรมศิษย์เก่า จัดกิจกรรมมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด โดยมีนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี และนางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล...

 • Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021