• ขอแสดงความยินดี….

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า รุ่น น้ำหนัก 49-53 Kg. อายุ 12-14 ปี รายการ SURATTHANI TAEKWONDO...

 • ขอแสดงความยินดี……

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลริศา จันทร์ขจร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว อายุ 7-8 ปี รายการ SURATTHANI TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โปรแกรมSME ธิดา-แสงทอง ได้รับรางวัล Legend Award ผู้เป็นตำนานของการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL (WMI) จากผลงานเหรียญทอง รายการ...

 • Congratulations!

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน PHATTHALUNG SPORT CITY TAEKWONDO OPEN 2022 ได้รับรางวัลดังนี้ – นางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด ได้รับรางวัล GOLD MEDAL POOMSE INDEVIDUAL สายน้ำตาล...

 • ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง

  ongratulations! เด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง สังกัดทีม ALL STAR PHUKET OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  Congratulations! การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 • เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

  Congratulations! เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ตาแก้ว ได้รับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม SME ธิดา-แสงทอง ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ BIG BAY BEI Heat Round 2022 ดำเนินการโดย...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 โปรแกรม IEP ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ <<  See More… ...

 • ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล

  ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล – ได้รับรางวัล Silver Award จากการแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Heat Round 2021-2022 – ได้รับรางวัล...