• ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ๓ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่จึงจัดทัศนศึกษาเที่ยวชม ฟาร์มตัวอย่าง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ คลองหอยโข่ง <<  See more…  >>

 • ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น้องๆอนุบาลร่วมงานฉลองคุณพ่อบอสโก โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธาน เริ่มด้วยวจนะพิธีกรรมภาวนา ร้องเพลง “บอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน” รับฟังโอวาทจากท่านอธิการิณี การแสดงจากตัวแทนนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เต้นเพลงดาวดอนบอสโก ตัวแทนนักเรียนแสดงละครพ่อบอสโก ตอน...

 • ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ ฮวดไช้ สิงโตมาส่งความสุขวันตรุษจีนให้กับน้องๆอนุบาล ได้มีความสุข มั่งคั่งร่่ำรวยด้วยความรู้ มีสติปัญญาฉลาดปราชญ์เปรื่อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงๆ นำความสุขสมบูรณ์ และความก้าวหน้าสู่ครอบครัวทุกๆคน <<  See more…  >>

 • Christ is born…

  น้องๆอนุบาลส่งมอบความสุขคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองทุกๆท่าน โอกาสเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่นในการทำหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอ โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุลเป็น ประธาน ในพิธีเปิดงานคริสต์มาสของน้องๆอนุบาล ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอย่างสวยงามของน้องๆอนุบาลแต่ละระดับ พร้อมกันนี้คณะตัวแทนผู้ปกครองได้ส่งมอบกระเช้าความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ในโอกาสนี้ด้วย <<  See...

 • สอยดาวอนุบาล

  น้องๆอนุบาล มีความสุข ในวันสอยดาว ขอขอบคุณคณะตัวแทนผู้ปกครอง และผุ้ปกครองทุกุท่าน ที่มีอุปการะคุณในการนำของรางวัลมาแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆ พร้อมกันนี้เด็กๆได้รับรางวัลจากการแสดงความสามารถบนเวทีใหญ่ในงานคริสต์มาสของโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในวันนี้เด็กๆยังได้แสดงความสามารถบนเวทีอนุบาลเพื่อมอบความสุขให้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณการแสดงสามารถด้านเทควันโดของเด็กๆจากผู้ปกครองของนักเรียนที่มาจัดแสดงให้ทุกๆคนได้ชมกันอย่างมีความสุข <<  See more…  >>

 • ห้องของขวัญ

  อีกวันหนึ่งที่เด็กๆมีความสุข โอกาสคริสมาส ได้ร่วม ร้อง เล่น เต้น อย่างมีความสุข พร้อมกับคุณครู และได้เปิดห้องของขวัญ รับของขวัญที่ถูกใจกลับบ้านอย่างมีความสุข <<  See more…  >>

 • ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

  นายชัยชนะ มุ่งพัฒนกุล ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <<  See more…  >>

 • ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

  นักเรียนอนุบาล 1 กราบพ่อ ผู้เป็นดังดวงใจและแบบอย่างของชีวิตลูกๆ ขอขอบพระคุณคุณพ่อสุดดวงใจ <<  See more… >>

 • ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

  นักเรียนอนุบาล 3 กราบพ่อ ผู้เป็นดังดวงใจและแบบอย่างของชีวิตลูกๆ ขอขอบพระคุณคุณพ่อสุดดวงใจ <<  See more…  >>

 • นิทรรศการ Project Approach

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดงานนิทรรศการ Project Approach ของบรรดาเด็กอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ท่านชื่นชมในความตั้งใจของคณะผู้บริหาร คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง...