• ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล

  ขอแสดงความยินกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล ได้รับรางวัล Bronze Award จากการสอบแข่งขัน Eurasian Spelling Bee Lexical Skills Competition 2021

 • วันแม่แห่งชาติ

  ในโอกาสวันแม่ ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกท่านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไป… <<  See more…  >>  

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 (TIMO) ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับ อนุบาล รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล รางวัลเหรียญทองแดง...

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

 • กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

 • พิธีเปิดหมู่บ้าน ระดับชั้นอนุบาล

  วันที่22 กรกฎาคม 2563 นับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่ทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ ประจำปี 2563 ที่ว่า “รวมพลัง… สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” รู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน“ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” และนำแนวอุดมการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยวันนี้มี...

 • ประชุมผู้ปกครอง น้องอนุบาล..

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<  See more…  >>

 • กิจกรรม “ไหว้ครู”

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” เพื่อให้นักเรียนๆระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ให้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจกสกุล อธิการิณี ได้ให้โอวาทกับนักเรียน...