• กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

 • พิธีเปิดหมู่บ้าน ระดับชั้นอนุบาล

  วันที่22 กรกฎาคม 2563 นับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่ทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ ประจำปี 2563 ที่ว่า “รวมพลัง… สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” รู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน“ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” และนำแนวอุดมการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยวันนี้มี...

 • ประชุมผู้ปกครอง น้องอนุบาล..

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<  See more…  >>

 • กิจกรรม “ไหว้ครู”

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” เพื่อให้นักเรียนๆระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ให้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจกสกุล อธิการิณี ได้ให้โอวาทกับนักเรียน...

 • ผลงานน้องอนุบาลธิดาฯ ยุคโควิด – 19

  น้องอนุบาล ตั้งใจ ขยัน-ขันแข็ง สู้ๆ แม้โควิด – 19 จะมาเยือนทำให้น้องๆไม่มีโอกาสมา เรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ หากแต่อยู่ที่ไหนๆก็เรียนได้ งานสวย จัดเต็มทุกคนเลย… คุณครูภูมิใจในตัวหนูทุกๆคน คุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจ…. มาโรงเรียนกันนะ โควิด –...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ๓ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่จึงจัดทัศนศึกษาเที่ยวชม ฟาร์มตัวอย่าง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ คลองหอยโข่ง <<  See more…  >>

 • ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น้องๆอนุบาลร่วมงานฉลองคุณพ่อบอสโก โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธาน เริ่มด้วยวจนะพิธีกรรมภาวนา ร้องเพลง “บอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน” รับฟังโอวาทจากท่านอธิการิณี การแสดงจากตัวแทนนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เต้นเพลงดาวดอนบอสโก ตัวแทนนักเรียนแสดงละครพ่อบอสโก ตอน...

 • ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ ฮวดไช้ สิงโตมาส่งความสุขวันตรุษจีนให้กับน้องๆอนุบาล ได้มีความสุข มั่งคั่งร่่ำรวยด้วยความรู้ มีสติปัญญาฉลาดปราชญ์เปรื่อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงๆ นำความสุขสมบูรณ์ และความก้าวหน้าสู่ครอบครัวทุกๆคน <<  See more…  >>

 • Christ is born…

  น้องๆอนุบาลส่งมอบความสุขคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองทุกๆท่าน โอกาสเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่นในการทำหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอ โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุลเป็น ประธาน ในพิธีเปิดงานคริสต์มาสของน้องๆอนุบาล ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอย่างสวยงามของน้องๆอนุบาลแต่ละระดับ พร้อมกันนี้คณะตัวแทนผู้ปกครองได้ส่งมอบกระเช้าความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ในโอกาสนี้ด้วย <<  See...