• ปาเจรา จริยาโหนติ…

  ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมกับซิสเตอร์นิรมล เจียมศิริ คณะครูอนุบาล น้องๆอนุบาลร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ด้วยความชื่นชมยินดี กตัญญูรู้คุณต่อพระคุณของคุณครู ผู้เปรียบประดุจแม่พิมพ์แห่งชีวิต ผู้สร้างสรรค์เยาว์วัยให้เติบใหญ่ได้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สัญลักษณ์วันไหว้ครูประกอบด้วย 4...

 • English Camp

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม น้องอนุบาล 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าค่าย English Camp จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าขอภาษา รู้จักใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับ เจ้าของภาษา ได้เรียนรู้คำศัพท์ เกม การฟัง การพูดภาษาง่ายๆ...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ น้องอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ 50,000 ชิ้น...

 • “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” #1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับปฐมวัย จัดวันอำลา ครู เพื่อนๆ น้องๆ ของอนุบาล 3 โดยมีหัวข้อ “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” ขอบคุณพระมารดาที่ทรงอวยพระพร คุ้มครองตลอดปีการศึกษา ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ในบรรยากาศที่ผูกพัน ด้วยความรักและอบอุ่น...

 • “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับปฐมวัย จัดวันอำลาพี่อนุบาล 3 เมื่อศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีหัวข้อ “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง รวมทั้งคุณครูได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธี...

 • Silent Night Holy Night

  เด็กๆ มีความสุขในวันคริสต์มาสอีกวันหนึ่ง ด้วยการแข่งขันกันตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส และมีรางวัลแจกจากครอบครัวของน้องไตตั้น อนุบาล 3/6

 • Silent Night Holy Night

  ฉลองคริสต์มาสน้องๆอนุบาล เป็นโอกาสให้เด็กๆแต่ละคนได้ระลึกถึงการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นดังของขวัญเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลก จะได้รับความรอดพ้นจากบาป

 • Silent Night Holy Night

  บรรยากาศการเตรียมฉลองคริสมาส ของน้องอนุบาล เริ่มการเตรียมจิตใจด้วยการทำนพวาร แต่ละวันมีการ ถวายสัญญลักษณ์ แห่งการปฏิบัติคุณธรรม ความดีงามต่างๆ ถวายแด่พระกุมารเจ้า

 • วันพ่อแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • วันพ่อแห่งชาติ

  น้องอนุบาล 3 กราบพ่อ โอกาสวันพ่อแห่งชาติ <<  See more…  >>