• “วันแม่แห่งชาติ”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

 • ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ขวัญเรือน...

 • จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10 ) ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่...

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม

  วันที่ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67...

 • กิิจกรรมฝึกฝนตน Leadership SME#3

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้พานักเรียนโปรแกรม SME รุ่นที่3 ไปทกิจกรรมฝึกฝนตน Leadership ร่วมกัน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรรยากาศวันแรกนักเรียนสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้อย่างเต็มที่ << ...

 • โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมาศึกษาดูงาน

  บรรยากาศการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร คุณครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคารมารีย์นิรมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ <<  See...

 • บรรยากาศการมอบถ้วยและเหรียญ…

  บรรยากาศ การมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกีฑาประเภทต่างๆ ในวันแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ <<  See more…  >>

 • “ธิดานุเคราะห์…กีฬาสีสัมพันธ์…”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน… “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วม...

 • กีฬา…สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขัน เกมวิบาก สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแต่ละสีส่งตัวแทนซิสเตอร์และครูมาเล่นเกมทั้งหมด 6...

 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…

  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะครูและนักเรียนเนตรนารีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา <<  See more… ...