• กิจกรรม Rally วิชาการ (เฉลิมฉลองดอนบอสโก)

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี...

 • เฉลิมฉลองดอนบอสโก

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 31 มกราคม 2562 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี, การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีคณะผู้กำกับเนตรนารี และเนตรนารีวิสามัญเข้าร่วม โอกาสนี้...

 • กิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเลารา ในการนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา...

 • วันครู ประจำปี 2562

  คณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งในช่วงเวลา 7.00 น. คุณครูส่วนหนึ่งไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน...

 • กลุ่ม SSYV นักเรียนเยาวชนอาสาสมัคร จัดกิจกรรมวันเด็ก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำนักเรียนเยาวชนอาสาสมัคร SSYV (Salesian Sisters Youth Volunteers) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

 • วันเด็กแห่งชาติ

  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยช่วงเช้า ตัวแทนคุณครูได้อ่านสาส์นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2562

 • วันคริสต์มาส 2561

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

 • นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

  บรรยากาศการขับร้องเพลงส่งความสุขของนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 <<  See more…  >>

 • วันดินโลก

  #ThailandWorldSoilDay #วันดินโลก ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ปัญหาทรัพยากรดินมามากกว่า 70 ปี เพื่อให้เกษตรกรไทยได้อยู่ดีกินดี เป็นที่ประจักษ์...