• เทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระนิรมนทิน พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าหญิงใดๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้กระทำตนให้สมกับเป็นลูกของพระนาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน โดยกิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง...

 • นพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน

  บรรยากาศนพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน ในระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 โดยในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมสวดภาวนา และรับฟังโอวาทดี ๆ จากคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งจับฉลากเลือกห้องที่แม่พระไปประทับอยู่ <<  See more…  >>

 • กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ซึ่งมีพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวันชาติไทย โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา...

 • สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำโดยซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พัฒนาตลิ่งริมคลองเตย เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความร่วมมือร่วมใจทำความดีในครั้งนี้ ทั้งกลุ่มตำรวจ อาสาสมัคร คุณครู และนักเรียนทุกคน...

 • บริจาคโลหิต

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ อาคารปีติมหาการุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ <<  See...

 • พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นประธานวางพวงมาลาพร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

 • กิจกรรมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล “ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 …

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในพิธีปิด พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้โอวาท...

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561

  มีการแข่งขันหนังสือทำมือ และการจัดนิทรรศการหนังสือทำมือ การแข่งขัน Spelling Bee , English Quiz และ Miming game ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย <<  See more…  >>

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งความรู้ เสริมปัญญาด้วยการอ่าน” ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์...