• “ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

  วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลาครูอาวุโส คุณครูวันเพ็ญ อุณหสูต ขึ้น ณ หอประชุมเลารา โดยมีการกล่านสุนทรพจน์ และขับร้องบทเพลงไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน มอบให้แทนคำขอบคุณที่ครู...

 • การทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4

  บรรยากาศการทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4 ร่วมกับผู้ปปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และร่วมทำกิจกรรมฐาน “แม่ศรีเรือน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 <<  See more…  >>

 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ซึ่งในช่วงแรกเป็นรจนพิธี ตามด้วยการมอบทุนการศึกษา จากนั้นเป็นช่วงมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • “ด้วยรัก… ผูกพัน”

  วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงแรกพี่ ๆ ม.6 ได้ร่วมทำพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งตัวแทนได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้แทนคำขอบคุณ...

 • ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมตามห้องเรียนของตัวเอง เริ่มด้วย รจนพิธีกรรม รับชมคลิป โอวาทจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

 • กิจกรรมวันคริสต์มาส

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมRALLY วิชาการ โดยในช่วงเช้าจะเป็น กิจกรรมคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม ตามด้วยโอวาทดีๆ จากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จากนั้นมีการแสดงละคร...

 • นพวารคริสต์มาสวันที่1

  วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรม นพวารคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทดีๆ จากตัวแทนซิสเตอร์ หลังจากนั้นเป็นช่วงส่งความสุขโดยมีตัวแทนแต่ละห้องมาขับร้องเพลง ให้ทุกคน ได้รับฟัง… <<  See...

 • Halloween Day

  วันศุกร์ ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำโดยซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโปรแกรม IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดเล่นเกมส์ต่างๆ ให้แก่น้องๆระดับชั้นอนุบาลเกี่ยวกับ Halloween Day ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะจากน้องๆ...

 • ประเพณีลอยกระทง

  วันศุกร์ ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์ และตัวอย่างกระทง แบบต่างๆ พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม… <<  See more…>>