• “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…”

  วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่...

 • เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่ 12 ส.ค 2562

  วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ นำโดยตัวแทนคุณครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา...

 • “วันแม่แห่งชาติ”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

 • ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ขวัญเรือน...

 • จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10 ) ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่...

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม

  วันที่ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67...

 • กิิจกรรมฝึกฝนตน Leadership SME#3

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้พานักเรียนโปรแกรม SME รุ่นที่3 ไปทกิจกรรมฝึกฝนตน Leadership ร่วมกัน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรรยากาศวันแรกนักเรียนสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้อย่างเต็มที่ << ...

 • โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมาศึกษาดูงาน

  บรรยากาศการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร คุณครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคารมารีย์นิรมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ <<  See...

 • บรรยากาศการมอบถ้วยและเหรียญ…

  บรรยากาศ การมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกีฑาประเภทต่างๆ ในวันแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ <<  See more…  >>

 • “ธิดานุเคราะห์…กีฬาสีสัมพันธ์…”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน… “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วม...