• ร้อยดวงใจ รัก…กตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

  นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ คณะครู เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น...

 • กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

  วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ดำเนินการทำกิจกรรมโดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV โดยมีตัวแทนอ่านสาสน์ ,ชมคลิปการทำกิจกรรมของ SSYV ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา...

 • ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช… มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์เตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน พร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ...

 • กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ . 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และช่วงเย็นได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  วันที่เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

 • พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2563

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า...

 • ยินดีแก่ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนและประธานสี

  วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และครูแม่สีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสี พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยผลการเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับดังนี้ • ประธานนักเรียนได้แก่ทีม...

 • ขอแสดงความยินดีกับ…ประธานนักเรียนและประธานสี

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสีต่างๆ ซึ่งผลออกมาดังนี้ ประธานนักเรียน ได้แก่ทีมUNITE คือ นางสาวณภัทร เสนพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ด้วยคะเเนน 1,276 คะเเนน...

 • บรรยากาศการมาเรียนของนักเรียน…

  บรรยากาศการมาเรียนในทุกๆ เช้าของนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยจะมีซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนกลุ่ม SSYV มายืนต้อนรับพร้อมทั้งคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน… <<  See more…  >>