• พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา...

 • กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจทั้งจากทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและผู้สมัครประธานสี รวมถึงนักเรียนทุกระดับชั้นที่ร่วมใจกันไปใช้สิทธิเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน สรุปผลการเลือกตั้งดังนี้...

 • กิจกรรมพลังงานสัญจร

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมทำกิจกรรมพลังงานสัญจร ของปตท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน <<  See more…  >>

 • กิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า...

 • กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น...

 • “ เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน ” ครั้งที่ 13

  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน ” ครั้งที่ 13 ระยะทาง FUN RUN STUDENT 4 KM....

 • เทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรพระในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง...

 • summer

  บรรยากาศการพักผ่อนของนักเรียนหลังเรียนจบ summer ที่ อเมริกา ก่อนกลับประเทศไทย… <<  See more…  >>

 • กิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ และนักเรียนอาสาสมัคร SSYV ไปจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา...

 • SME Day Camp

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ SME Day Camp รวมพลัง สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่จุดหมาย ของนักเรียน โปรแกรม sme รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-9...