• ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเนตรนารี...

 • พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

  วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเลารา ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โดยคุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร กล่าวรายงานต่อประธาน...

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยา ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้...

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยา ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้...

 • ด้วยรัก คิดถึง และห่วงใย….อำลานักเรียนระดับชั้นม.6

  วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ช่วงแรกนักเรียนร่วมใจขับร้องเพลงมอบให้แด่ พี่ ๆ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พูดความรู้สึก...

 • เฉลิมฉลองดอนบอสโก

  เมื่อวันศุกร์ วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี, การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • ตรีวารฉลองพ่อบอสโก

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมตรีวารฉลองพ่อบอสโก ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีรจนพิธีกรรมการร่วมขับร้องเพลง การแสดงละครจากตัวแทนนักเรียน และได้รับฟังโอวาทดีๆ จากคณะซิสเตอร์ <<  See more…  >>

 • กิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

  วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา ณ หอประชุมเลารา ในการนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดภาพระบายสี...

 • เยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำโดยตัวแทนคณะครูและคณะกรรมการนักเรียน นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง (ติดบ้านติดเตียง) เทศบาลเมืองคอหงส์ หลังจากนั้นได้เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงรสฐมนต์ คัมภีรคุปต์...

 • กิจกรรมวันครู

  คณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 7.00 น. คุณครูส่วนหนึ่งไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน...