• กิจกรรมวันคริสต์มาส

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมRALLY วิชาการ โดยในช่วงเช้าจะเป็น กิจกรรมคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม ตามด้วยโอวาทดีๆ จากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จากนั้นมีการแสดงละคร...

 • นพวารคริสต์มาสวันที่1

  วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรม นพวารคริสต์มาส เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทดีๆ จากตัวแทนซิสเตอร์ หลังจากนั้นเป็นช่วงส่งความสุขโดยมีตัวแทนแต่ละห้องมาขับร้องเพลง ให้ทุกคน ได้รับฟัง… <<  See...

 • ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-๑๙

  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-๑๙

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ เด็กชายกฤตานน รัตนพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันThailand International Mathematical Olympiad

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับ… เด็กหญิงณิชกานต์ สารกิจพันธ์ เด็กหญิงธัญชนก ว่องธรรมวิชา นางสาวเตชิตา กฤตบุณยพัต นางสาวสุภัคชญา ลิขิตตระกาลกุล นางสาวจิรชยา เนียมเกต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหาดใหญ่โอเพ่น ประจำปี 2563

 • ขอแสดงความยินดีกับ…

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไปรยา เขียนวารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์” และเด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “อ่านไร้พรมแดน”

 • LEARN@HOME Thida Online Classroom

  <!doctype html>   อ่านรายละเอียด รูปแบบการสอน Online :: LEARN@HOME Thida Online Classroom :: สารจากผู้อำนวยการ แจ้งเรื่องสำคัญ ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563...

 • Congratulations!

  Congratulations!

 • 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก

  ขอแสดงความยินดี …. โครงการ SME ธิดา-แสงทอง สุดยอดแห่งความสามารถ ## 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th...