admin

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  บรรยากาศการมอบถ้วยและเหรียญ…

  บรรยากาศ การมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกีฑาประเภทต่างๆ ในวันแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ <<  See more…  >>

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  “ธิดานุเคราะห์…กีฬาสีสัมพันธ์…”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน… “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วม...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กีฬา…สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขัน เกมวิบาก สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแต่ละสีส่งตัวแทนซิสเตอร์และครูมาเล่นเกมทั้งหมด 6...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…

  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะครูและนักเรียนเนตรนารีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา <<  See more… ...

 • คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  Sports Hero

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ชญา จริตงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี “SPORTS HERO” ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 <<  See...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีตัวแทนครูได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่คณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คำขวัญในหัวข้อ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” <<  See...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  “ลูกเสืออาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน”

  ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตัวแทนเนตรนารีและคุณครูจากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 18 คนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสืออาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา...