admin

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19

  โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 2....

 • คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  พิธีมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และชมรมศิษย์เก่า จัดกิจกรรมมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด โดยมีนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี และนางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล...

 • Uncategorized
  กิจกรรมหมู่บ้าน ปีการศึกษา 2564

  เดือนธันวาคม 2564 ….….….….สัปดาห์ที่ 2  “นพวารฉลองแม่พระนิรมลทิน”….….….….ส่ง Mind Map สัปดาห์ที่ 1 https://forms.gle/jws3hbHUu6y56aUa9….ส่งภาพบรรยากาศกิจกรรมหมู่บ้านสีฟ้า สัปดาห์ที่ 2 https://forms.gle/DB8K97zTQbk9B4c2A….….….สัปดาห์ที่ 1  “ธิดารวมใจ น้อมนำคำพ่อสอน ตามรอยพระองค์”...

 • Uncategorized
  Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

 • Uncategorized
  2021 WMI Thailand Preliminary Round

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และเด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน 2021 WMI Thailand Preliminary Round เมื่อวันจันทร์ 27 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

 • Uncategorized
  การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th TMC – Thailand Mathematics Contest) เมื่อวันที่ 21...

 • Uncategorized
  การประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

  วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 )โดยมีนักเรียนผู้รับการประเมินคือ เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่...

 • ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  รับสมัครนักเรียนโครงการSMEประจำปีการศึกษา2565

  #รับสมัครนักเรียนโครงการSMEประจำปีการศึกษา2565 สมัครผ่านระบบรับสมัครโรงเรียนแสงทองวิทยา วิธีรับสมัคร เข้า www.saengthong.ac.th หรือ https://admission.saengthong.ac.th/ และทำตามระบบรับสมัคร โดยเลือก โปรแกรม SME *** เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม...

 • ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดบันทึก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ...