admin

 • กิจกรรมอนุบาล
  กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ร้อยดวงใจ รัก…กตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

  นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ คณะครู เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

  วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ดำเนินการทำกิจกรรมโดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV โดยมีตัวแทนอ่านสาสน์ ,ชมคลิปการทำกิจกรรมของ SSYV ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา...

 • ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กิจกรรมหมู่บ้าน STAR TN

  – กิจกรรมหมู่บ้าน สีเหลือง อังคารที่ 22 กันยายน 2563 “แจกันแห่งรัก”  ชมคลิปวีดีโอ

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช… มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์เตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน พร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ . 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น...

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และช่วงเย็นได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

 • คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิ์โรจนกุล ได้รับรางววัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 <<  See more…  >>

 • คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขัน Vocab King เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มอบเงินรางวัลให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 <<  See more…  >>

 • กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  วันที่เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...