Welcome to Thidanukhro School

ระเบียบรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

Timeline ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2565

Vaccine Pfizer สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง Vaccine Pfizer เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer แบบคัดกรองการฉีด Pfizer

Timeline การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer
สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง
ให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer
แบบคัดกรองรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า

Congratulations!

Untitled Document

 

 • “ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

  วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลาครูอาวุโส คุณครูวันเพ็ญ อุณหสูต ขึ้น ณ หอประชุมเลารา โดยมีการกล่านสุนทรพจน์ และขับร้องบทเพลงไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน มอบให้แทนคำขอบคุณที่ครู...

 • การทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4

  บรรยากาศการทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4 ร่วมกับผู้ปปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และร่วมทำกิจกรรมฐาน “แม่ศรีเรือน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 <<  See more…  >>

 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ซึ่งในช่วงแรกเป็นรจนพิธี ตามด้วยการมอบทุนการศึกษา จากนั้นเป็นช่วงมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • วันแม่แห่งชาติ

  ในโอกาสวันแม่ ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกท่านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไป… <<  See more…  >>  

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 (TIMO) ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับ อนุบาล รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล รางวัลเหรียญทองแดง...

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

 • 2021 WMI Thailand Preliminary Round

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และเด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน 2021 WMI Thailand Preliminary Round เมื่อวันจันทร์ 27 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th TMC – Thailand Mathematics Contest) เมื่อวันที่ 21...

 • การประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

  วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 )โดยมีนักเรียนผู้รับการประเมินคือ เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่...

Uncategorized

Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

adminOctober 1, 2021
Uncategorized

2021 WMI Thailand Preliminary Round

adminOctober 1, 2021
Uncategorized

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

adminOctober 1, 2021
Uncategorized

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

adminSeptember 30, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

adminSeptember 29, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

รับสมัครนักเรียนโครงการSMEประจำปีการศึกษา2565

adminAugust 18, 2021