Welcome to Thidanukhro School
ประกาศผลการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

[ดูผลการเรียน]

เปิดระบบดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.

 
 
   

Congratulations!

Untitled Document

 

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นางสาว เปมิกา ณ ระนอง เด็กหญิง อริสรา รุ่งเรือง รางวัลเหรียญเงิน นางสาว พาขวัญ บุญประกายแก้ว

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วัทนนันทน์ วสุพลเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

 • “ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

  วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลาครูอาวุโส คุณครูวันเพ็ญ อุณหสูต ขึ้น ณ หอประชุมเลารา โดยมีการกล่านสุนทรพจน์ และขับร้องบทเพลงไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน มอบให้แทนคำขอบคุณที่ครู...

 • การทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4

  บรรยากาศการทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4 ร่วมกับผู้ปปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และร่วมทำกิจกรรมฐาน “แม่ศรีเรือน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 <<  See more…  >>

 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ซึ่งในช่วงแรกเป็นรจนพิธี ตามด้วยการมอบทุนการศึกษา จากนั้นเป็นช่วงมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 (TIMO) ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับ อนุบาล รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล รางวัลเหรียญทองแดง...

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

 • กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นางสาว เปมิกา ณ ระนอง เด็กหญิง อริสรา รุ่งเรือง รางวัลเหรียญเงิน นางสาว พาขวัญ บุญประกายแก้ว

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วัทนนันทน์ วสุพลเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

 • นักเรียนชั้นม.6 สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

  ขอแสดงความยินดี…กับนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 21 ดังนี้ รางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กหญิง ฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิง ณัชชา นันทสาโร เด็กหญิง ฐิตารัตน์ จิรายุสวิบูรณ์ เด็กหญิง ธนพร...

Uncategorized

adminMay 8, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

แจ้งเรื่องสำคัญและการขายหนังสือเรียน

adminApril 26, 2021
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ประกาศ!!!

adminApril 15, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี…

adminApril 2, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี…

adminApril 2, 2021
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

“ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

adminMarch 26, 2021