Welcome to Thidanukhro School

Congratulations!

Untitled Document

 

 • “ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

  วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลาครูอาวุโส คุณครูวันเพ็ญ อุณหสูต ขึ้น ณ หอประชุมเลารา โดยมีการกล่านสุนทรพจน์ และขับร้องบทเพลงไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน มอบให้แทนคำขอบคุณที่ครู...

 • การทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4

  บรรยากาศการทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4 ร่วมกับผู้ปปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และร่วมทำกิจกรรมฐาน “แม่ศรีเรือน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 <<  See more…  >>

 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ซึ่งในช่วงแรกเป็นรจนพิธี ตามด้วยการมอบทุนการศึกษา จากนั้นเป็นช่วงมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 (TIMO) ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับ อนุบาล รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล รางวัลเหรียญทองแดง...

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

 • กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นางสาว เปมิกา ณ ระนอง เด็กหญิง อริสรา รุ่งเรือง รางวัลเหรียญเงิน นางสาว พาขวัญ บุญประกายแก้ว

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วัทนนันทน์ วสุพลเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

 • นักเรียนชั้นม.6 สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

  ขอแสดงความยินดี…กับนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 21 ดังนี้ รางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กหญิง ฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิง ณัชชา นันทสาโร เด็กหญิง ฐิตารัตน์ จิรายุสวิบูรณ์ เด็กหญิง ธนพร...

Uncategorized

แนวปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

adminJuly 23, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

การเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

adminJuly 9, 2021
Uncategorized

ประกาศ !!! เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

adminJune 24, 2021
Uncategorized

ประกาศ !!! เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

adminJune 10, 2021
Uncategorized

adminMay 8, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

แจ้งเรื่องสำคัญและการขายหนังสือเรียน

adminApril 26, 2021