Welcome to Thidanukhro School


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 2562
นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนธิดานุเคราะห์ สามารถสมัครได้โดยตรงกับทางโรงเรียน  บุคคลทั่วไป สมัครผ่านทาง Line @spiritofthida
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-010-2071

 • summer

  บรรยากาศการพักผ่อนของนักเรียนหลังเรียนจบ summer ที่ อเมริกา ก่อนกลับประเทศไทย… <<  See more…  >>

 • กิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ และนักเรียนอาสาสมัคร SSYV ไปจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา...

 • SME Day Camp

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ SME Day Camp รวมพลัง สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่จุดหมาย ของนักเรียน โปรแกรม sme รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-9...

 • summer ที่่ซานฟรานซิสโก

  ชีวิตนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ไป summer ที่่ซานฟรานซิสโก บรรยากาศการพักผ่อนก่อนเริ่มเรียน ซึ่งทุกคนสดใส มีความสุขในบรรยากาศใหม่ ที่ต่างไปจากบ้านเรา <<  See more…  >>

 • English Camp

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม น้องอนุบาล 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าค่าย English Camp จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าขอภาษา รู้จักใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับ เจ้าของภาษา ได้เรียนรู้คำศัพท์ เกม การฟัง การพูดภาษาง่ายๆ...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ น้องอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ 50,000 ชิ้น...

 • “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” #1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับปฐมวัย จัดวันอำลา ครู เพื่อนๆ น้องๆ ของอนุบาล 3 โดยมีหัวข้อ “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” ขอบคุณพระมารดาที่ทรงอวยพระพร คุ้มครองตลอดปีการศึกษา ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ในบรรยากาศที่ผูกพัน ด้วยความรักและอบอุ่น...

 • “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับปฐมวัย จัดวันอำลาพี่อนุบาล 3 เมื่อศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีหัวข้อ “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง รวมทั้งคุณครูได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธี...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์ มอ.

  นางสาวรินรดา สุวรรณโณ และนางสาวพรสินี ดนสวี ผู้สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มอ.

  นางสาวกัญญาวีร์ วันธงชัย นางสาวญานิกา วงศ์สัมพันธ์ นางสาวณิชมน ชูเอียด นางสาวพลอยสวย จิตต์ภักดี นางสาวจิดาภา แซ่โล่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • Congratulations!

  นางสาวหงสภัทร ทิพยโภคิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านโครงการ Excellent Thai Students (ETS) ทุน 100 เปอร์เซ็นต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางสาวมนัญชยาพร ธรรมศิริพงษ์...

 • ขอแสดงความยินดี…นักเรียน SME ธิดาฯ ชั้น ม.3 

  ขอแสดงความยินดี…นักเรียน SME ธิดาฯ ชั้น ม.3 ผ่านโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รอบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ – เด็กหญิงสิริยากร ลือเดชวุฒิไกร – เด็กหญิงณพร พิวัฒน์ วิชาเคมี...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

summer

adminApril 5, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง”

adminApril 2, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

SME Day Camp

adminMarch 14, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

summer ที่่ซานฟรานซิสโก

adminMarch 14, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

summer camp ที่ประเทศจีน

adminMarch 14, 2019
กิจกรรมอนุบาล

English Camp

adminMarch 11, 2019

THIDANUKHRO SCHOOL

5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

http://www.thida.ac.th
E-Mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/Thidanukhro.School

THAILAND.

Copyright © 2018 THIDANUKHRO SCHOOL