Welcome to Thidanukhro School
 • กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ . 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และช่วงเย็นได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  วันที่เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

 • พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2563

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

 • พิธีเปิดหมู่บ้าน ระดับชั้นอนุบาล

  วันที่22 กรกฎาคม 2563 นับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่ทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ ประจำปี 2563 ที่ว่า “รวมพลัง… สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” รู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน“ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” และนำแนวอุดมการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยวันนี้มี...

 • ประชุมผู้ปกครอง น้องอนุบาล..

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<  See more…  >>

 • กิจกรรม “ไหว้ครู”

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” เพื่อให้นักเรียนๆระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ให้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจกสกุล อธิการิณี ได้ให้โอวาทกับนักเรียน...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิ์โรจนกุล ได้รับรางววัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 <<  See more…  >>

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขัน Vocab King เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มอบเงินรางวัลให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 <<  See more…  >>

 • ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 -นักเรียนสายวิทย์ จำนวน 86 คน -นักเรียนสายศิลป์ จำนวน 51 คน – สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน 131 คน...

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดี… กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ – เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วันที่ 19...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

adminJuly 31, 2020
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเรียนใหม่

adminJuly 29, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

adminJuly 29, 2020
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี…

adminJuly 29, 2020
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี…

adminJuly 29, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

adminJuly 25, 2020