Welcome to Thidanukhro Schoolรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 2562
นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนธิดานุเคราะห์ สามารถสมัครได้โดยตรงกับทางโรงเรียน  
บุคคลทั่วไป สมัครผ่านทาง Line @spiritofthida


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-010-2071


 • พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา...

 • กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจทั้งจากทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและผู้สมัครประธานสี รวมถึงนักเรียนทุกระดับชั้นที่ร่วมใจกันไปใช้สิทธิเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน สรุปผลการเลือกตั้งดังนี้...

 • กิจกรรมพลังงานสัญจร

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมทำกิจกรรมพลังงานสัญจร ของปตท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน <<  See more…  >>

 • กิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า...

 • ปาเจรา จริยาโหนติ…

  ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมกับซิสเตอร์นิรมล เจียมศิริ คณะครูอนุบาล น้องๆอนุบาลร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ด้วยความชื่นชมยินดี กตัญญูรู้คุณต่อพระคุณของคุณครู ผู้เปรียบประดุจแม่พิมพ์แห่งชีวิต ผู้สร้างสรรค์เยาว์วัยให้เติบใหญ่ได้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สัญลักษณ์วันไหว้ครูประกอบด้วย 4...

 • English Camp

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม น้องอนุบาล 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าค่าย English Camp จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าขอภาษา รู้จักใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับ เจ้าของภาษา ได้เรียนรู้คำศัพท์ เกม การฟัง การพูดภาษาง่ายๆ...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ น้องอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ 50,000 ชิ้น...

 • “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” #1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับปฐมวัย จัดวันอำลา ครู เพื่อนๆ น้องๆ ของอนุบาล 3 โดยมีหัวข้อ “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” ขอบคุณพระมารดาที่ทรงอวยพระพร คุ้มครองตลอดปีการศึกษา ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ในบรรยากาศที่ผูกพัน ด้วยความรักและอบอุ่น...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

adminJune 12, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี

adminJune 12, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมพลังงานสัญจร

adminJune 12, 2019
กิจกรรมอนุบาล

ปาเจรา จริยาโหนติ…

adminJune 12, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562

adminJune 11, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เด็กหญิงณิชมน อุบล 

adminJune 11, 2019