Welcome to Thidanukhro School
 • LEARN@HOME Thida Online Classroom

  <!doctype html>   อ่านรายละเอียด รูปแบบการสอน Online :: LEARN@HOME Thida Online Classroom :: สารจากผู้อำนวยการ แจ้งเรื่องสำคัญ ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563...

 • Spirit of Thida

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์ ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ และเงินแก่ผู้ได้รับผลจากภัยโควิด-19 ตามโครงการ Spirit of Thida <<  See more…  >>

 • ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเนตรนารี...

 • พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

  วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเลารา ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โดยคุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร กล่าวรายงานต่อประธาน...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ๓ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่จึงจัดทัศนศึกษาเที่ยวชม ฟาร์มตัวอย่าง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ คลองหอยโข่ง <<  See more…  >>

 • ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น้องๆอนุบาลร่วมงานฉลองคุณพ่อบอสโก โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธาน เริ่มด้วยวจนะพิธีกรรมภาวนา ร้องเพลง “บอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน” รับฟังโอวาทจากท่านอธิการิณี การแสดงจากตัวแทนนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เต้นเพลงดาวดอนบอสโก ตัวแทนนักเรียนแสดงละครพ่อบอสโก ตอน...

 • ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ ฮวดไช้ สิงโตมาส่งความสุขวันตรุษจีนให้กับน้องๆอนุบาล ได้มีความสุข มั่งคั่งร่่ำรวยด้วยความรู้ มีสติปัญญาฉลาดปราชญ์เปรื่อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงๆ นำความสุขสมบูรณ์ และความก้าวหน้าสู่ครอบครัวทุกๆคน <<  See more…  >>

 • Christ is born…

  น้องๆอนุบาลส่งมอบความสุขคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองทุกๆท่าน โอกาสเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่นในการทำหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอ โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุลเป็น ประธาน ในพิธีเปิดงานคริสต์มาสของน้องๆอนุบาล ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอย่างสวยงามของน้องๆอนุบาลแต่ละระดับ พร้อมกันนี้คณะตัวแทนผู้ปกครองได้ส่งมอบกระเช้าความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ในโอกาสนี้ด้วย <<  See...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดี… กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ – เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วันที่ 19...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี…กับ เด็กหญิงปทิตตา สิทธิวรากุล เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ เด็กหญิงปวริศา อินทมะโน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 สิงหาคม...

 • Congratulations!

  Congratulations!

 • 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก

  ขอแสดงความยินดี …. โครงการ SME ธิดา-แสงทอง สุดยอดแห่งความสามารถ ## 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

LEARN@HOME Thida Online Classroom

adminJuly 11, 2020
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดภาคเรียน

adminJune 23, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Spirit of Thida

adminMay 1, 2020
Uncategorized

ตัวอย่าง Url การเรียนการสอน Online ศึกษาเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียน

adminApril 12, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

adminFebruary 19, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

adminFebruary 18, 2020