Welcome to Thidanukhro School

ระเบียบรับสมัครนักเรียน

 

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565

[ระบบรับสมัคร Online นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565]
เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร

รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565

วันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
……
วันมอบตัว (หากไม่มาถือว่า สละสิทธิ์)
วันจันทร์ที่ 27- วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

Vaccine Pfizer สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง Vaccine Pfizer เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer แบบคัดกรองการฉีด Pfizer

Timeline การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer
สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง
ให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer
แบบคัดกรองรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า

Congratulations!

Untitled Document

 

 • โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19

  โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 2....

 • “ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

  วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลาครูอาวุโส คุณครูวันเพ็ญ อุณหสูต ขึ้น ณ หอประชุมเลารา โดยมีการกล่านสุนทรพจน์ และขับร้องบทเพลงไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน มอบให้แทนคำขอบคุณที่ครู...

 • การทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4

  บรรยากาศการทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4 ร่วมกับผู้ปปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และร่วมทำกิจกรรมฐาน “แม่ศรีเรือน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 <<  See more…  >>

 • วันแม่แห่งชาติ

  ในโอกาสวันแม่ ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกท่านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไป… <<  See more…  >>  

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 (TIMO) ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับ อนุบาล รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล รางวัลเหรียญทองแดง...

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19

  โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 2....

 • พิธีมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และชมรมศิษย์เก่า จัดกิจกรรมมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด โดยมีนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี และนางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล...

 • Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ เด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

 • 2021 WMI Thailand Preliminary Round

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศริดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ และเด็กหญิงศิรดาพัชญ์ ช่อเรืองศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน 2021 WMI Thailand Preliminary Round เมื่อวันจันทร์ 27 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด – 19

adminDecember 7, 2021
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีมอบรางวัล Spitrit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด

adminDecember 2, 2021
Uncategorized

กิจกรรมหมู่บ้าน ปีการศึกษา 2564

adminNovember 9, 2021
Uncategorized

Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021

adminOctober 1, 2021
Uncategorized

2021 WMI Thailand Preliminary Round

adminOctober 1, 2021
Uncategorized

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

adminOctober 1, 2021