Welcome to Thidanukhro School

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

 

ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564

 

ระเบียบการรับสมัคร

นักเรียนโครงการ SME ธิดา-แสงทอง

สมัครได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียนแสงทองวิทยา

http://www.saengthong.ac.th/

 
 
     

 

 • น้อมรำลึก…วันปิยมหาราช

  วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยให้นักเรียนรับชมวีดิทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ให้เกียรติมอบโอวาทดี ๆ...

 • ร้อยดวงใจ รัก…กตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

  นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และคณะซิสเตอร์ คณะครู เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น...

 • กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

  วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ดำเนินการทำกิจกรรมโดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV โดยมีตัวแทนอ่านสาสน์ ,ชมคลิปการทำกิจกรรมของ SSYV ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา...

 • ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช… มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์เตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน พร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ...

 • กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

 • พิธีเปิดหมู่บ้าน ระดับชั้นอนุบาล

  วันที่22 กรกฎาคม 2563 นับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่ทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ ประจำปี 2563 ที่ว่า “รวมพลัง… สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” รู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน“ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” และนำแนวอุดมการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยวันนี้มี...

 • ประชุมผู้ปกครอง น้องอนุบาล..

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<  See more…  >>

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (Hkimo) Heat Round 2020 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับรางวัลดังนี้...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิ์โรจนกุล ได้รับรางววัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 <<  See more…  >>

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขัน Vocab King เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มอบเงินรางวัลให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 <<  See more…  >>

 • ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 -นักเรียนสายวิทย์ จำนวน 86 คน -นักเรียนสายศิลป์ จำนวน 51 คน – สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน 131 คน...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

น้อมรำลึก…วันปิยมหาราช

adminOctober 22, 2020
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี…

adminOctober 22, 2020
กิจกรรมอนุบาล

กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

adminSeptember 21, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ร้อยดวงใจ รัก…กตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์

adminSeptember 21, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

adminSeptember 21, 2020
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรมหมู่บ้าน STAR TN

adminSeptember 21, 2020