Welcome to Thidanukhro Schoolรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 2562
นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนธิดานุเคราะห์ สามารถสมัครได้โดยตรงกับทางโรงเรียน  
บุคคลทั่วไป สมัครผ่านทาง Line @spiritofthida


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-010-2071


 • บรรยากาศการมอบถ้วยและเหรียญ…

  บรรยากาศ การมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกีฑาประเภทต่างๆ ในวันแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ <<  See more…  >>

 • “ธิดานุเคราะห์…กีฬาสีสัมพันธ์…”

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน… “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วม...

 • กีฬา…สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขัน เกมวิบาก สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน “กีฬาสีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุขแก่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแต่ละสีส่งตัวแทนซิสเตอร์และครูมาเล่นเกมทั้งหมด 6...

 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…

  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะครูและนักเรียนเนตรนารีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา <<  See more… ...

 • ปาเจรา จริยาโหนติ…

  ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมกับซิสเตอร์นิรมล เจียมศิริ คณะครูอนุบาล น้องๆอนุบาลร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ด้วยความชื่นชมยินดี กตัญญูรู้คุณต่อพระคุณของคุณครู ผู้เปรียบประดุจแม่พิมพ์แห่งชีวิต ผู้สร้างสรรค์เยาว์วัยให้เติบใหญ่ได้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สัญลักษณ์วันไหว้ครูประกอบด้วย 4...

 • English Camp

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม น้องอนุบาล 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าค่าย English Camp จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าขอภาษา รู้จักใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับ เจ้าของภาษา ได้เรียนรู้คำศัพท์ เกม การฟัง การพูดภาษาง่ายๆ...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ น้องอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ 50,000 ชิ้น...

 • “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” #1

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับปฐมวัย จัดวันอำลา ครู เพื่อนๆ น้องๆ ของอนุบาล 3 โดยมีหัวข้อ “ย่างก้าวที่พากเพียร สู่วัยเรียนที่สำเร็จ” ขอบคุณพระมารดาที่ทรงอวยพระพร คุ้มครองตลอดปีการศึกษา ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะตัวแทนผู้ปกครอง ในบรรยากาศที่ผูกพัน ด้วยความรักและอบอุ่น...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

บรรยากาศการมอบถ้วยและเหรียญ…

adminJuly 9, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

“ธิดานุเคราะห์…กีฬาสีสัมพันธ์…”

adminJuly 9, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กีฬา…สานสัมพันธ์ครูธิดาฯ

adminJuly 1, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…

adminJuly 1, 2019
คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Sports Hero

adminJuly 1, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

adminJune 28, 2019