Welcome to Thidanukhro School

Congratulations!

Untitled Document

 

 • รับสมัครนักเรียนโครงการSMEประจำปีการศึกษา2565

  #รับสมัครนักเรียนโครงการSMEประจำปีการศึกษา2565 สมัครผ่านระบบรับสมัครโรงเรียนแสงทองวิทยา วิธีรับสมัคร เข้า www.saengthong.ac.th หรือ https://admission.saengthong.ac.th/ และทำตามระบบรับสมัคร โดยเลือก โปรแกรม SME *** เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม...

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดบันทึก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ...

 • ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบ ( e-Learning ) ในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100% << ...

 • “ปันน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด” Spirit of Thida#3

  ในระหว่างวันพุธที่ 4 – วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะซิสเตอร์ ชมรมศิษย์เก่าคณะครู และผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ร่วมมือกันระดมทุนและจัดสรรมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มจากภายในรั้วธิดาฯ สู่ภายนอกจนถึงชุมชนขาดแคลนในเมืองหาดใหญ่...

 • “ร้อยรัก รวมใจ สายใย มุทิตา”

  วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดอำลาครูอาวุโส คุณครูวันเพ็ญ อุณหสูต ขึ้น ณ หอประชุมเลารา โดยมีการกล่านสุนทรพจน์ และขับร้องบทเพลงไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน มอบให้แทนคำขอบคุณที่ครู...

 • การทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4

  บรรยากาศการทำจิตอาสาของนักเรียนโปรแกรม SME#4 ร่วมกับผู้ปปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และร่วมทำกิจกรรมฐาน “แม่ศรีเรือน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 <<  See more…  >>

 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ซึ่งในช่วงแรกเป็นรจนพิธี ตามด้วยการมอบทุนการศึกษา จากนั้นเป็นช่วงมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • วันแม่แห่งชาติ

  ในโอกาสวันแม่ ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกท่านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไป… <<  See more…  >>  

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 (TIMO) ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ระดับ อนุบาล รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเจชญา โรจนพิทยากุล รางวัลเหรียญทองแดง...

 • วันคริสต์มาส

  ในวันที่ 23-2 4ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแห่งความรัก และการแบ่งปันและการส่งความสุขและความยินดีแก่กันและกัน โอกาสนี้เด็กๆได้ร้องเพลง มอบของขวัญ ส่งความสุขแด่อธิการิณี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานรื่นเริง นอกนั้นตัวแทนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญ แจกไอศกรีม นำความสุขยินดีให้กับเด็ก...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดบันทึก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ...

 • ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบ ( e-Learning ) ในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100% << ...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นางสาว เปมิกา ณ ระนอง เด็กหญิง อริสรา รุ่งเรือง รางวัลเหรียญเงิน นางสาว พาขวัญ บุญประกายแก้ว

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วัทนนันทน์ วสุพลเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

รับสมัครนักเรียนโครงการSMEประจำปีการศึกษา2565

adminAugust 18, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

adminAugust 16, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงไหมแพร แสงเกิด

adminAugust 16, 2021
กิจกรรมอนุบาล

วันแม่แห่งชาติ

adminAugust 12, 2021
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

“ปันน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด” Spirit of Thida#3

adminAugust 9, 2021
Uncategorized

แนวปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

adminJuly 23, 2021