Welcome to Thidanukhro School
 • Halloween Day

  วันศุกร์ ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำโดยซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโปรแกรม IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดเล่นเกมส์ต่างๆ ให้แก่น้องๆระดับชั้นอนุบาลเกี่ยวกับ Halloween Day ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะจากน้องๆ...

 • ประเพณีลอยกระทง

  วันศุกร์ ที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์ และตัวอย่างกระทง แบบต่างๆ พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม… <<  See more…>>

 • ประเพณีลอยกระทงระดับประถมศึกษา

  วันพฤหัสบดี ที่29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 6 เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์ และตัวอย่างกระทง แบบต่างๆ พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม… << ...

 • วันปิยมหาราช

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยตัวแทนคณะครู กลุ่มนักเรียน STAR และนักเรียนอาสาสมัครกลุ่ม SSYV เข้าร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา...

 • ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์...

 • กิจกรรมวันกตัญญู…ระชั้นดับอนุบาล

  วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกและแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สุพีเรียทองอยู่ กิจสกุล คณะซิสเตอร์ คณะครู บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้พวกเขาแต่ละคนได้ก้าวหน้าในคุณธรรมความดี โอกาสนี้เด็ก...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

 • พิธีเปิดหมู่บ้าน ระดับชั้นอนุบาล

  วันที่22 กรกฎาคม 2563 นับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่ทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับชั้นอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ ประจำปี 2563 ที่ว่า “รวมพลัง… สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” รู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน“ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” และนำแนวอุดมการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยวันนี้มี...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (Hkimo) Heat Round 2020 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับรางวัลดังนี้...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิ์โรจนกุล ได้รับรางววัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 <<  See more…  >>

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขัน Vocab King เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มอบเงินรางวัลให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 <<  See more…  >>

 • ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 -นักเรียนสายวิทย์ จำนวน 86 คน -นักเรียนสายศิลป์ จำนวน 51 คน – สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน 131 คน...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Halloween Day

adminNovember 2, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ประเพณีลอยกระทง

adminNovember 2, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ประเพณีลอยกระทงระดับประถมศึกษา

adminNovember 2, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ลอยกระทง ระดับอนุบาล…

adminNovember 2, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

วันปิยมหาราช

adminOctober 26, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

น้อมรำลึก…วันปิยมหาราช

adminOctober 22, 2020