Welcome to Thidanukhro School

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นอนุบาล 1

รับสมัครนักเรียน Online
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2565

<< เข้าระบบรับสมัคร Online >>

Thai Save Thai

 

ระเบียบการรับสมัคร ชั้นอนุบาล 1
ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2565

 

Thai Save Thai

 

 

 • ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

         โรงเรียนธิดานุเคราะห์จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565...

 • IEP Camp 2022 (THIDA SUPERHEROES SAVE THE PLANET)

  วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้นำนักเรียนโปรแกรม IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมทำกิจกรรม IEP Camp 2022...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โปรแกรมSME ธิดา-แสงทอง ได้รับรางวัล Legend Award ผู้เป็นตำนานของการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL (WMI) จากผลงานเหรียญทอง รายการ...

 • ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบการแสดงละครจากตัวแทนคณะครู และนักเรียน เกี่ยวกับประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว… <<  See more….  >>

Congratulations!

Untitled Document

 

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพย์มณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โปรแกรมSME ธิดา-แสงทอง ได้รับรางวัล Legend Award ผู้เป็นตำนานของการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL (WMI) จากผลงานเหรียญทอง รายการ...

 • Congratulations!

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน PHATTHALUNG SPORT CITY TAEKWONDO OPEN 2022 ได้รับรางวัลดังนี้ – นางสาวจณิสตา ลิ้มเพียรจัด ได้รับรางวัล GOLD MEDAL POOMSE INDEVIDUAL สายน้ำตาล...

 • ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง

  ongratulations! เด็กหญิงศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง สังกัดทีม ALL STAR PHUKET OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  Congratulations! การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

adminOctober 7, 2022
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

IEP Camp 2022 (THIDA SUPERHEROES SAVE THE PLANET)

adminOctober 7, 2022
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดี…

adminSeptember 27, 2022
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

adminSeptember 23, 2022
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร SSYV ให้การต้อนรับ Sr. Maria Assunta Inoue Sumiko

adminSeptember 20, 2022
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

นักเรียนคาทอลิก ต้อนรับ Sr. Maria Assunta Inoue Sumiko

adminSeptember 20, 2022