Welcome to Thidanukhro School
 • กิจกรรม Rally วิชาการ (เฉลิมฉลองดอนบอสโก)

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี...

 • เฉลิมฉลองดอนบอสโก

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 31 มกราคม 2562 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี, การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่างๆ ดังนี้...

 • ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีคณะผู้กำกับเนตรนารี และเนตรนารีวิสามัญเข้าร่วม โอกาสนี้...

 • กิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเลารา ในการนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา...

 • Silent Night Holy Night

  เด็กๆ มีความสุขในวันคริสต์มาสอีกวันหนึ่ง ด้วยการแข่งขันกันตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส และมีรางวัลแจกจากครอบครัวของน้องไตตั้น อนุบาล 3/6

 • Silent Night Holy Night

  ฉลองคริสต์มาสน้องๆอนุบาล เป็นโอกาสให้เด็กๆแต่ละคนได้ระลึกถึงการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นดังของขวัญเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลก จะได้รับความรอดพ้นจากบาป

 • Silent Night Holy Night

  บรรยากาศการเตรียมฉลองคริสมาส ของน้องอนุบาล เริ่มการเตรียมจิตใจด้วยการทำนพวาร แต่ละวันมีการ ถวายสัญญลักษณ์ แห่งการปฏิบัติคุณธรรม ความดีงามต่างๆ ถวายแด่พระกุมารเจ้า

 • วันพ่อแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์ มอ.

  นางสาวรินรดา สุวรรณโณ และนางสาวพรสินี ดนสวี ผู้สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มอ.

  นางสาวกัญญาวีร์ วันธงชัย นางสาวญานิกา วงศ์สัมพันธ์ นางสาวณิชมน ชูเอียด นางสาวพลอยสวย จิตต์ภักดี นางสาวจิดาภา แซ่โล่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • Congratulations!

  นางสาวหงสภัทร ทิพยโภคิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านโครงการ Excellent Thai Students (ETS) ทุน 100 เปอร์เซ็นต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางสาวมนัญชยาพร ธรรมศิริพงษ์...

 • ขอแสดงความยินดี…นักเรียน SME ธิดาฯ ชั้น ม.3 

  ขอแสดงความยินดี…นักเรียน SME ธิดาฯ ชั้น ม.3 ผ่านโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รอบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ – เด็กหญิงสิริยากร ลือเดชวุฒิไกร – เด็กหญิงณพร พิวัฒน์ วิชาเคมี...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กิจกรรม Rally วิชาการ (เฉลิมฉลองดอนบอสโก)

adminFebruary 7, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เฉลิมฉลองดอนบอสโก

adminFebruary 7, 2019
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

adminJanuary 30, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

สอบผ่านโครงการ “นักเรียนเรียนดี” คณะแพทยศาสตร์ มอ.

adminJanuary 25, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

สอบผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มอ.

adminJanuary 25, 2019
ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Congratulations!

adminJanuary 25, 2019