Welcome to Thidanukhro School
Untitled Document
ประกาศผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

click เพื่อขยาย
<< ดูผลการเรียน >>


(เปิดระบบดูผลการเรียน วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.)

 
 • ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเนตรนารี...

 • พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

  วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเลารา ซึ่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โดยคุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร กล่าวรายงานต่อประธาน...

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยา ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้...

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยา ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้...

 • ทัศนศึกษาอนุบาล 3

  ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ๓ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่จึงจัดทัศนศึกษาเที่ยวชม ฟาร์มตัวอย่าง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ คลองหอยโข่ง <<  See more…  >>

 • ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น้องๆอนุบาลร่วมงานฉลองคุณพ่อบอสโก โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธาน เริ่มด้วยวจนะพิธีกรรมภาวนา ร้องเพลง “บอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน” รับฟังโอวาทจากท่านอธิการิณี การแสดงจากตัวแทนนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เต้นเพลงดาวดอนบอสโก ตัวแทนนักเรียนแสดงละครพ่อบอสโก ตอน...

 • ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ ฮวดไช้ สิงโตมาส่งความสุขวันตรุษจีนให้กับน้องๆอนุบาล ได้มีความสุข มั่งคั่งร่่ำรวยด้วยความรู้ มีสติปัญญาฉลาดปราชญ์เปรื่อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงๆ นำความสุขสมบูรณ์ และความก้าวหน้าสู่ครอบครัวทุกๆคน <<  See more…  >>

 • Christ is born…

  น้องๆอนุบาลส่งมอบความสุขคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองทุกๆท่าน โอกาสเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่นในการทำหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอ โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุลเป็น ประธาน ในพิธีเปิดงานคริสต์มาสของน้องๆอนุบาล ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอย่างสวยงามของน้องๆอนุบาลแต่ละระดับ พร้อมกันนี้คณะตัวแทนผู้ปกครองได้ส่งมอบกระเช้าความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ในโอกาสนี้ด้วย <<  See...

คนเก่งธิดานุเคราะห์ More คนเก่งธิดานุเคราะห์

 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดี… กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ – เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วันที่ 19...

 • ขอแสดงความยินดี…

  ขอแสดงความยินดี…กับ เด็กหญิงปทิตตา สิทธิวรากุล เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ เด็กหญิงปวริศา อินทมะโน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 สิงหาคม...

 • Congratulations!

  Congratulations!

 • 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก

  ขอแสดงความยินดี …. โครงการ SME ธิดา-แสงทอง สุดยอดแห่งความสามารถ ## 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับโลก การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th...

กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค่ายเนตรนารีจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

adminFebruary 19, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

adminFebruary 18, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

adminFebruary 18, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

adminFebruary 11, 2020
กิจกรรมอนุบาล

ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก

adminFebruary 11, 2020