ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Online โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ขั้นตอนที่ 1

    ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเว็บไซต์รับสมัครให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม submit

ผู้สมัคร Print ใบสมัคร

    ผู้สมัคร Print ใบสมัคร และ Print BillPayment นำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุใน BillPayment

ชำระค่าสมัครสอบที่ธนาคารและรออนุมัติการชำระเงินค่าสมัครสอบ

    ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

    เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ให้รอผลการอนุมัติการชำระเงิน เช้าวันถัดไป (เก็บสำเนาการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน)

Print บัตรประจำตัวสอบ

   ตรวจสอบการอนุมัติการชำระค่าสมัครสอบ

   หากได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ Print บัตรประจำตัวสอบและนำมาในวันสอบข้อเขียน (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560)