ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 


ขั้นตอนในการตรวจผลสอบ... ให้นักเรียนใส่หมายเลขที่นั่งสอบ จำนวน 3 หลัก หรือ 4 หลัก... แล้วคลิกปุ่ม ตกลง


นักเรียนที่สอบผ่านสัมภาษณ์
มอบตัววันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
ผู้ที่สอบผ่านเด็กประจำ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 16,000.00 บาท (เงินสด)
หากไม่มาถือว่า สละสิทธิ์