ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 


ขั้นตอนในการตรวจผลสอบ... ให้นักเรียนใส่หมายเลขที่นั่งสอบ จำนวน 3 หลัก ... แล้วคลิกปุ่ม ตกลง


*** หมายเหตุ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก กรุณาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์
และติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรับเอกสารสำคัญประกอบการมอบตัวด้วยตนเอง
ภายใน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันมอบตัว วันอังคารที่ 8 – วันพุธที่ 9  ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
หากไม่มาถือว่า สละสิทธิ์